Izjava o sigurnosti, prikupljanju i korištenju osobnih podataka

Opća načela

Sideways d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svojih korisnika i kupaca te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Vaši osobni podaci sigurno su pohranjeni.

U svojem poslovanju vodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno. Isto tako, obrada je ograničena samo na svrhu za koju su podaci prikupljeni te se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu.

Prihvaćanjem ovih uvjeta politike privatnosti, dajete suglasnost da Agencija obrađuje Vaše osobne podatke unešene u obrascu za registraciju ili obrascu za rezervaciju, a u svrhe i na načine navedene u ovoj politici privatnosti.

Osobne podatke ustupate dobrovoljno. Niste ih dužni ustupiti, no bez njih Vaša registracija korisničkog profila te rezervacija i realizacija usluga ne mogu biti izvršene.

Ključni podaci

Voditelj obrade osobnih podataka jest: SIDEWAYS d.o.o., Ulica Grge Novaka 13 23000 Zadar, Republika Hrvatska, OIB: 35603675180

Kontakt adresa elektroničke pošte: team@authland.com .

Kontakt broj telefona: +385 91 373 9030

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Primarno prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koji su dio izvršenja poslovnog odnosa, a to su: ime, prezime, država, broj mobitela, adresa elektroničke pošte. Navedene osobne podatke prikupljamo prilikom procesa registracije profila korisnika web stranice authland.com ili prilikom procesa rezervacije pojedine odabrane usluge.

Osim toga, sekundarno, a ukoliko je neophodno za izvršavanje poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke možemo prikupiti i iz javno dostupnih izvora kao što su Sudski registar ili FINA, ili pak na legitiman način od strane trećih osoba.

Svrha i pravna osnova

Osobni podaci koje unesete na stranici authland.com , kao i legitimno prikupljeni podaci od trećih strana ili iz javno dostupnih izvora, prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

 • • Izvršenje ugovornih obveza - kada je obrada nužna kako bi se ugovor u kojem ste stranka izvršio, ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja samog ugovora. Pritom se to primarno odnosi na registraciju korisničkog profila, realizaciju rezervacije i procesuiranje transakcije a koji uključuju sljedeće konkretne svrhe:
  • • Obrada osobnih podataka radi registracije profila kupca na stranici;
  • • Obrada osobnih podataka korisnika s registriranim profilom u svrhu bržeg popunjavanja obrasca za rezervaciju;
  • • Obrada osobnih podataka za kreiranje kupona uz čije se prilaganje osigurava mogućnost konzumacije pojedine kupljenje usluge;
  • • Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime i adresa elektroničke pošte u svrhu transakcijske elektroničke pošte koja je neophodna da bi kupac bio obaviješten o svim promjenama u procesu rezervacije i tako istu mogao uspješno dovršiti;
  • • Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime i broj telefona u svrhu transakcijske SMS poruke koja služi za uspješno dovršavanje procesa rezervacije, a ukoliko odaberete takvu mogućnost;
  • • Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime i adresa elektroničke pošte u svrhu obavještavanja kupca o prekinutoj i nedovršenoj rezervaciji, sve do trenutka dok se putem elektroničke pošte i gumbom predodređenim za to korisnik ne izjasni da ne želi primati takve obavijesti;
  • • Dijeljenje osobnih podataka s pružateljem usluge koju je kupac rezervirao. Kako bi olakšali proces rezervacije te interakciju između kupca i pružatelja usluge, moramo podijeliti određene podatke kupca, uključujući i osobne podatke, s pružateljem usluge. Takav čin neophodan je kako bi se u potpunosti izvršila rezervacija i izgleda kao u nastavku: kada Vi kao kupac pošaljete zahtjev za rezervaciju, pojedine informacije o Vama dijele se s pružateljem usluge, uključujući Vaše ime i prezime te državljanstvo. Kada je rezervacija potvrđena od strane pružatelja usluge, istom ćemo otkriti i preostale informacije kao što je broj telefona, a kako bi se mogla izvršiti potencijalna koordinacija oko realizacije usluge;
  • • Korištenje osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa elektroničke pošte i broj telefona u svrhu stupanja u kontakt s Vama, a u slučaju da nastupi promjena bilo koje vrste vezana za Vašu rezervaciju;
  • • Korištenje podatka o državljanstvu korisnika na agregatnoj razini, a u svrhu upoznavanja s kupovnim navikama stanovnika pojedinih država.
 • • Zadovoljenje legitimnih interesa - izvan ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja legitimnih interesa Agencije, kao što su: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprječavanje prijevara te zaštita osoba i imovine;
 • • Ispunjavanje Vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima;
 • • Odgovaranje na Vaše upite i komentare;
 • • Nužno poštivanje zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, Agencija se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i sl.
 • • Obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom kroz relevantne informacije, kao što je npr. obavještavanje o novim proizvodima, uslugama ili promotivnim ponudama putem poruka elektroničke pošte, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku slanjem poruke elektroničke pošte, korištenjem za opoziv predviđenog gumba unutar primljene pošte ili kroz korisničko sučelje na stranici authland.com ukoliko ste registrirani korisnik.

Ne dijelimo Vaše podatke za naplatu s Pružateljima usluga niti drugim stranama.

Korištenje podataka

Osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo od svojih kupaca i korisnika obrađuju samo djelatnici Agencije, poslovni partneri i ugovorno vezani partneri, a što je neophodno za realizaciju usluga. Svi naši partneri i zaposlenici odgovorni su za poštivanje principa zaštite privatnosti. Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke.

Osobne podatke nećemo učiniti dostupnima trećim osobama, s iznimkom navedenih partnera, osim kada je riječ o zadovoljenju legitimnog interesa i to:

 • • Nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava i MUP);
 • • Kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima;
 • • Kada je Agencija zakonski dužna dostavljati te podatke.

Period čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u:

 • • Slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva);
 • • Slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Mjere zaštite osobnih podataka

Informacije na našoj web stranici zaštićene su i šifrirane SSL tehnologijom koja omogućuje sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranice

Vaši podaci strogo su čuvani, a kako bi zaštitili Vaše osobne podatke, primjenjuje se multidisciplinaran pristup, edukacija zaposlenika i ugovaranje odgovarajućih mjera zaštita s partnerima s kojima surađujemo.

Povlačenje privole i izmjena podataka

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka Sideways d.o.o. molimo Vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti bit će objavljena na ovoj web stranici.

Želite li ograničiti obradu Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate pismenim putem koristeći gore navedene kontakt podatke.

Želite li trajno ukloniti Vaše osobne podatke iz naše baze podataka, sve što trebate učiniti jest kontaktirati nas pismenim putem.

Ako želite pristupiti svojim osobnim podacima radi ispravke ili brisanja kao registrirani korisnik, molimo Vas da odete na sekciju stranice Korisničke postavke gdje to možete učiniti, ili nas kontaktirate pismenim putem.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da se obratite Agenciji pismenim ili telefonskim putem.

Ako smatrate da Agencija nema zakonsku osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, možete uložiti prigovor. U tom slučaju nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke niti ćemo Vam moći pružati svoje usluge i biti s Vama u poslovnom odnosu.

Vaša prava povezana s obradom osobnih podataka

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:

 • • Transparentnost: pružanje informacija prilikom prikupljanja osobnih podataka kada voditelj obrade mora među ostalim informacijama obavijestiti ispitanika i o svojem identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole, itd.;
 • • Pristup podacima: dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.;
 • • Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • • Brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ispitanik je povukao privolu za obradu, osobni podaci su nezakonito obrađeni itd. Ovo pravo ima ograničenja pa tako na primjer političar ne može zatražiti brisanje informacija o sebi koje su dane u okviru svojega političkog djelovanja;
 • • Pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama (na primjer kada je točnost podataka osporavana) ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade;
 • • Pravo na prenosivost: ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;
 • • Pravo na prigovor: ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ista temelji na zadaćama od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade ili na legitimne interesa voditelja obrade (uključujući i profiliranje). Tada voditelj obrade ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva. Također, ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati;
 • • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje): ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Kolačići i analitika

Ova web stranica koristi kolačiće. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija, analizirali promet i poboljšali kvalitetu usluge koju pružamo putem ove web stranice. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo. Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ove stranice koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama. U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačićima na našim internetskim stranicama.

Ostalo

Poveznice na web stranici authland.com ili u drugim sadržajima koje Vam Agencija šalje, mogu Vas odvesti na druge web stranice. One imaju vlastite izjave o privatnosti i načini na koje te stranice prikupljaju i obrađuju podatke nisu odgovornost Agencije. Preporučamo da dolaskom na svaku od tih stranica pregledate njihovu izjavu o privatnosti.