Uvjeti poslovanja

1. Uvodne odredbe

U kontekstu ovih Uvjeta, primjenjiva su sljedeća značenja izraza:

 • 1. Agencija - trgovačko društvo SIDEWAYS d.o.o, Ulica Grge Novaka 13, 23000 Zadar, OIB: 35603675180, registrirano za djelatnost turističke agencije;
 • 2. Platforma Authland - internetsko mjesto na adresi authland.com, a u vlasništvu Agencije;
 • 3. Korisnik - svaka osoba koja posjećuje i koristi internetsku stranicu na adresi authland.com u svrhu informiranja ili kupnje usluga koje su oglašene na istoj
 • 4. Registrirani korisnik - svaka osoba koja je nakon posjete internetskoj stranici na adresi authland.com registrirala svoj korisnički profil osobnim podacima;
 • 5. Kupac - svaka osoba koja je nakon informiranja, pregleda usluga i odabira usluge registrirala svoje podatke te rezervirala uslugu;
 • 6. Usluga - svaka usluga turističkih tura i aktivnosti koju je moguće kupiti putem internetske stranice authland.com;
 • 7. Pružatelj usluge - svaka pravna osoba koja na internetskoj stranici authland.com oglašava svoje usluge uz posrednu ili neposrednu prodaju tih usluga od strane trgovačkog društva SIDEWAYS d.o.o.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju usluga putem platforme Authland te se prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Kupca i Agencije smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način rezervacije usluga, cijene usluga, načina plaćanja, jamstva, reklamacija, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje platforme Authland i internetske kupnje.

Svaka registracija unošenjem osobnih podataka, napravljena s Agencijom putem platforme Authland u njezinom vlasništvu, a na adresi authland.com, kako u procesu slanja zahtjeva za rezervaciju, tako i izvan tog procesa, podrazumijeva potpuno i bezrezervno prihvaćanje ovih Uvjeta, a kad je primjenjivo i za rezerviranu cijenu i u ime osoba navedenih u rezervaciji.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve rezervacije koje su izvršene slanjem zahtjeva ili online plaćanjem.

Ugovor o kupoprodaji usluga između Kupca i Agencije zaključen je trenutkom registracije na platformi Authland unošenjem osobnih podataka i prihvaćanjem ovdje navedenih Uvjeta.

Ugovor se smatra ispunjenim kad Agencija Kupcu isporuči elektronički kupon i/ili račun nakon potvrđenog zahtjeva za rezervaciju.

Korisnike upućujemo da se prije same kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Kupci na platformi Authland dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Agenciju da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi platforma Authland.

Agencija je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta, ponudu usluga, cijene istih, druge podatke vezane uz platformu Authland kao i sav ostali sadržaj platforme Authland zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete web stranici platforme pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Agenciju bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici adrese authland.com.

Agencija se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup platformi Authland i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja platforme Authland ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovorna Agencija. Također, Agencija je oslobođena svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje platforme Authland.

Svi materijali, fotografije i tekst postavljeni su na internetsku stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupnje. Opisi i fotografije usluge na platformu Authland mogu biti postavljeni na tri različita načina i to: direktno od strane Pružatelja usluge putem korisničkog sučelja, od strane Agencije prema uputama od strane Pružatelja usluge te direktno od strane Agencije za sve usluge gdje je Agencija glavni organizator.

Agencija se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na platformi Authland. Agencija zadržava pravo pogreške u opisima i slikama usluga koji su postavljeni prema uputama od strane Pružatelja usluge ili direktno od strane Agencije za usluge gdje je glavni organizator.

Agencija ne jamči da fotografije usluga u potpunosti odgovaraju izgledu samih usluga. Za moguće nenamjerne greške kod opisa usluga ne odgovaramo. Moguća su odstupanja stvarne usluge od opisa i fotografija usluge na internetskoj stranici authland.com , ako Pružatelj usluge izmijeni neku od karakteristika usluge ili ako to učini neki od dobavljača u slučajevima kada je Agencija glavni organizator usluge. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju i odobravaju.

Opći uvjete putovanja se primjenjuju za sve usluge na zahtjev koje su ujedno i paket-aranžmani u smislu da uključuju barem jedno noćenje.

2. Obujam posla

Na internetskoj stranici authland.com nude se turističke usluge koje predstavljaju ture i aktivnosti iz područja gastronomije (degustacija i konzumacija jela), enologije (degustacija i konzumacija pića), avanturizma, brodskih izleta, pješačkih izleta (obilazaka) i sl.

Navedene usluge kao Pružatelji usluge provode poslovni subjekti iz područja tvornica hrane i pića, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, turističkih agencija itd., dok pojedine usluge kao glavni organizator u svoje ime i za svoj račun prodavati može i Agencija.

Pružatelj usluge oglašene na platformi Authland može biti svaki pravni subjekt koji u turističke svrhe pruža usluge posluživanja hrane i pića, degustacija hrane i pića, vođenih tura, vođenih izleta i ostalih aktivnosti koje spadaju u domenu gastronomskog, enološkog, kulturnog, avanturističkog i ostalih posebnih oblika turizma te povezanih oblika turističke ponude, što uključuje i samu Agenciju.

Pružatelj stavlja paket ponudu svojih usluga koje pruža na internetsku platformu Agencije Authland, putem koje Agencija pribavlja Pružatelju kupce tih usluga, a Pružatelj im je dužan pružiti usluge iz paketa kojeg Kupci odaberu, te za isto odgovara Agenciji, sve uz provizije i raspodjelu dobiti.

Spomenute usluge Pružatelji usluga prodaju putem internetske platforme na stranici authland.com a u vlasništvu Agencije, tako da sami ili uz pomoć Agencije unose podatke o tvrtki, uslugama, cijenama, dostupnosti i uvjetima kupnje.

Sve usluge koje su odobrene i objavljene od strane Agencije, mogu se pronaći na stranici authland.com , direktno na početnoj stranici i pretraživanjem po destinaciji izvršavanja usluge i kategoriji turističke aktivnosti kojoj pripadaju.

Odabirom pojedine usluge, spomenuti podaci o usluzi, cijenama, dostupnosti i uvjetima kupnje prikazani su Kupcu koji zatim može odabrati i kupiti uslugu po određenoj unaprijed komuniciranoj cijeni.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Agencija ne snosi nikakvu odgovornost.

Agencija, osim usluga ponuđenih direktno na platformi Authland, pruža i usluge na zahtjev, koje se mogu zatražiti slanjem zahtjeva kroz obrazac dostupan putem poveznice “Želite posebne ture, aktivnosti ili prijevoz?” na vrhu naslovne stranice na platformi Authland ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu experiences@authland.com .

Agencija oglašene usluge prodaje u tuđe ime i za tuđi račun, Pružatelja usluge te Pružatelj usluge od naplaćene cijene realiziranih usluga Agenciji isplaćuje proviziju.

Kada je opcija internetskog plaćenja aktivirana, Agencija oglašene usluge prodaje u svoje ime i za tuđi račun te od naplaćene cijene realiziranih usluga Pružatelju usluge isplaćuje iznos umanjen za iznos svoje provizije.

Navedeni procesi ne primjenjuje se jedino ako je Agencija glavni organizator usluge, kada zadržava cjelokupni iznos plaćen od strane Kupca.

3. Registracija

Svaki Korisnik internetske stranice authland.com može se registrirati putem registracijskog obrasca kojem je moguće pristupiti preko poveznice “Registrirajte se” u gornjem desnom kutu naslovne stranice. Takvim činom registracije prelazi u svojstvo Registriranog korisnika.

Također, Korisnik se registrira i slanjem zahtjeva za ponudom određene usluge putem obrasca dostupnog na poveznici “Želite posebne ture, aktivnosti ili prijevoz?”, čime prelazi u svojstvo Kupca.

Čin registracije podrazumijeva potpuno i bezrezervno prihvaćanje ovih Uvjeta od strane Kupca te se time smatra da je ovaj Ugovor zaključen.

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Korisnik je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Korisnik je također ovlašten izabrati mogućnost da ga Agencija informira o novim uslugama i proizvodima.

4. Sklapanje ugovora

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je rezervacija odabrane usluge putem platforme Authland na internetskoj stranici s adresom authland.com , uz mogućnost plaćanja odgovarajuće naknade odnosno cijene te usluge.

Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem registracije kroz platformu Authland prilikom slanja rezervacije ili izvan tog procesa, ili elektroničkom poštom.

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim uslugama koje je postavio relevantni Pružatelj usluge, kao što su uvjeti otkazivanja, dozvoljen maksimalan i minimalan broj ljudi te minimalan broj sati za rezervaciju usluge prije početka iste, predstavljaju ponudu Agencije za sklapanje Ugovora te Kupac svojom registracijom, slanjem zahtjeva za rezervaciju ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Agencije, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na poveznicu koja se nalazi na dnu svake stranice pod "Opći uvjeti poslovanja", kao i ispod registracijskog obrasca te rezervacijskog obrasca.

5. Proces rezervacije

a. Plaćanje Pružatelju usluge

Kupac može rezervirati ture i aktivnosti direktno kroz obrazac za rezervaciju, a koji se nalazi na našoj internetskoj stranici na adresi authland.com.

Kupac na ekranu odabrane usluge mora odabrati željeni datum, termin i broj osoba za koje vrijedi odabrana usluga, a zatim ispuniti obrazac traženim podacima. Unosom podataka i klikom na “Rezervirajte sada i platite na licu mjesta” te “Potvrdite” zahtjev za rezervaciju bit će poslan Pružatelju usluge koji će u najkraćem mogućem roku na njega odgovoriti.

Prvi korak u ispunjavanju obrasca predstavlja odabir datuma, drugi korak odabir termina te zatim unos adrese elektroničke pošte ukoliko Kupac nije Registrirani korisnik platforme Authland. Ukoliko je Registrirani korisnik platforme Authland i prijavljen, upisivanje adrese elektroničke pošte nije potrebno. Kupcu će biti ponuđena i mogućnost prihvaćanja budućih obavijesti o novim uslugama i proizvodima Agencije, koju on može ili ne mora prihvatiti.

Uz adresu elektroničke pošte, Kupac upisuje svoje osobne podatke: ime i prezime, državu iz koje dolazi te broj telefona, kao i poruku za Pružatelja usluge ukoliko postoji posebna napomena ili zahtjev. Osim toga, Kupac ima mogućnost odabrati želi li biti obaviješten o odgovoru Pružatelja usluge i SMS porukom.

Prilikom ovog koraka, Kupac će biti obaviješten da slanjem dotad unešenih osobnih podataka i odlaskom na sljedeći korak, prihvaća ove Uvjete, kao i Politiku privatnosti.

Unosom i slanjem osobnih podataka Kupac prihvaća ovdje navedene uvjete te se time Ugovor smatra zaključenim.

Prilikom ispunjavanja obrasca za rezervaciju kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Zahtjev za rezervacijom se smatra podnešenim kad Pružatelj usluge primi podatke o rezervaciji koje je poslao Kupac i oni budu utvrđeni kao točni.

Nakon što upit bude odobren od strane Pružatelja usluge, Kupac će primiti obavijest o odgovoru Pružatelja usluge putem SMS-a, ukoliko je to zatražio, a potvrdu putem elektroničke pošte, zajedno s računom, kuponom i svim detaljima bitnim za izvršavanje usluge - ture ili aktivnosti.

Nakon toga, Kupac uz predočenje kupona može slobodno prisustvovati usluzi koju izvršava Pružatelj usluge, na adresi navedenoj na kuponu, za broj ljudi naveden na kuponu i u obujmu ponude navedenom na kuponu. Kupac je pritom dužan platiti iznos koji odgovora cijeni usluge navedenoj na kuponu direktno Pružatelju usluge.

Zahtjev za rezervaciju poslan Pružatelju usluge, Pružatelj usluge može i odbiti ako iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti izvršiti zatraženu uslugu po zadanim parametrima datuma, vremena i broja ljudi. O odbijanju usluge od strane Pružatelja usluge Kupac će primiti obavijest putem SMS-a, ukoliko je to zatražio, a potvrdu putem elektroničke pošte.

Prilikom procesa rezervacija Pružatelj je ovlašten telefonski ili na drugi način ugovoriti plaćanje predujma ukupnog iznosa kao osiguranja ili 100% iznosa - bankovnim transferom ili drugim oblikom novčane transakcije.

Pružatelj usluge na raspolaganju ima 24 sata od zaprimanja zahtjeva za rezervaciju da na isti odgovori. Ukoliko zahtjev ne bude odgovoren u navedenom roku, njegova valjanost ističe i on se otkazuje. Pružatelji usluge na zahtjev će nastojati odgovoriti u najkraćem mogućem roku, sukladno svojim mogućnostima.

Ukoliko Kupac ranije izvrši registraciju svojih podataka kroz registrirani profil na platformi Authland i postane Registrirani korisnik, ažuriranim podacima i statusu svih rezervacija i kupnji može pristupiti kroz sekciju “Moje rezervacije” na stranici authland.com.

b. Internetsko plaćanje

Kupac može rezervirati ture i aktivnosti direktno kroz obrazac za rezervaciju, a koji se nalazi na našoj internetskoj stranici na adresi authland.com.

Kupac na stranici pojedine usluge mora odabrati željeni datum, termin i broj osoba za koje vrijedi odabrana usluga, a zatim ispuniti obrazac traženim podacima te nakon toga unijeti podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici koju koristi za plaćanje. Unosom podataka i klikom na “Plati” zahtjev za rezervaciju bit će poslan Pružatelju usluge koji će u najkraćem mogućem roku na njega odgovoriti.

Prvi korak u ispunjavanju obrasca predstavlja unos adrese elektroničke pošte ukoliko Kupac nije Registrirani korisnik platforme Authland. Ukoliko je Registrirani korisnik platforme Authland i prijavljen, upisivanje adrese elektroničke pošte nije potrebno. Kupcu će biti ponuđena i mogućnost prihvaćanja budućih obavijesti o novim uslugama i proizvodima Agencije, koju on može ili ne mora prihvatiti.

Kupac nakon toga prelazi na drugi korak gdje upisuje svoje osobne podatke: ime i prezime, državu iz koje dolazi te broj telefona, kao i poruku za Pružatelja usluge ukoliko postoji posebna napomena ili zahtjev. Osim toga, Kupac ima mogućnost odabrati želi li biti obaviješten o odgovoru Pružatelja usluge i SMS porukom.

Prilikom ovog koraka, Kupac će biti obaviješten da slanjem dotad unešenih osobnih podataka i odlaskom na sljedeći korak koji predstavlja unos podataka o plaćanju, prihvaća ove Uvjete, kao i Politiku privatnosti.

Unosom i slanjem osobnih podataka Kupac prihvaća ovdje navedene uvjete te se time Ugovor smatra zaključenim.

Prilikom ispunjavanja obrasca za rezervaciju kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Na sljedećem koraku Kupac upisuje podatke za plaćanje, odnosno relevantne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. Nakon unosa podataka o kartici, iznos troška ture ili aktivnosti neće biti procesuiran i naplaćen odmah, već samo rezerviran, a upit za rezervaciju bit će poslan Pružatelju usluge elektroničkim putem.

Zahtjev za rezervacijom se smatra podnešenim kad Pružatelj usluge primi podatke o rezervaciji koje je poslao Kupac i oni budu utvrđeni kao točni.

Nakon što upit bude odobren od strane Pružatelja usluge, plaćanje će biti u potpunosti izvršeno i usluga plaćena. Kupac će primiti obavijest o odgovoru Pružatelja usluge putem SMS-a, ukoliko je to zatražio, a potvrdu putem elektroničke pošte, zajedno s računom, kuponom i svim detaljima bitnim za izvršavanje usluge - ture ili aktivnosti.

Nakon toga, Kupac uz predočenje kupona može slobodno prisustvovati usluzi koju izvršava Pružatelj usluge, na adresi navedenoj na kuponu, za broj ljudi naveden na kuponu i u obujmu ponude navedenom na kuponu.

Zahtjev za rezervaciju poslan Pružatelju usluge, Pružatelj usluge može i odbiti ako iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti izvršiti zatraženu uslugu po zadanim parametrima datuma, vremena i broja ljudi. O odbijanju usluge od strane Pružatelja usluge Kupac će primiti obavijest putem SMS-a, ukoliko je to zatražio, a potvrdu putem elektroničke pošte.

U trenucima dok traje proces kupnje, a nakon ispunjavanja podataka o željenom datumu, terminu i broju ljudi za odabranu uslugu te odlaska na prvi korak, Pružatelj usluge može izmijeniti informacije o Usluzi i njene karakteristike kao što su, ali ne isključivo: broj ponuda, cijene, imena ponuda, uvjeti maksimalnog i minimalnog broja ljudi dozvoljenog za rezervaciju, dostupnost usluge, dostupnost datuma, dostupnost termina. O svim izmjenama Kupac će biti pravovremeno obaviješten i bit će mu pružena mogućnost daljnje reakcije u odnosu na izmjenu.

Pružatelj usluge na raspolaganju ima 24 sata od zaprimanja zahtjeva za rezervaciju da na isti odgovori. Ukoliko zahtjev ne bude odgovoren u navedenom roku, njegova valjanost ističe i on se otkazuje. Pružatelji usluge na zahtjev će nastojati odgovoriti u najkraćem mogućem roku, sukladno svojim mogućnostima.

Ukoliko Kupac ranije izvrši registraciju svojih podataka kroz registrirani profil na platformi Authland i postane Registrirani korisnik, ažuriranim podacima i statusu svih rezervacija i kupnji može pristupiti kroz sekciju “Moje rezervacije” na stranici authland.com.

c. Ture i aktivnosti na zahtjev

Ture i aktivnosti na zahtjev, kao i određene grupne ture i aktivnosti za veći broj ljudi, nisu automatski dostupne za rezervaciju putem interneta i moraju biti zatražene kroz našu internetsku stranicu. Taj proces obavlja se slanjem upita putem kontakt obrasca za ture i aktivnosti na zahtjev u na vrhu početne stranice ili porukom elektroničke pošte na adresu team@authland.com , a najkasnije 48 sati prije planiranog početka željene ture ili aktivnosti.

Nakon odabira i slanja željenih datuma i usluge, Agencija će odgovoriti s potvrdom dostupnosti. Ukoliko odabrani datumi ili zatražena usluga nisu dostupni, Agencija će Kupcu preporučiti prikladnu alternativu.

Agencija se obvezuje da će Kupcu dati savjete oko odabira prikladne usluge, no Kupac je odgovoran za svoj odabir. Kada odabir usluge i datuma bude potvrđen, Agencija će Kupcu ponuditi prikladnu metodu plaćanja koju će Kupac morati potvrditi kako bi rezervirao turu ili aktivnost. Kupac na raspolaganju ima dva dana kako bi prihvatio ponudu i osigurao rezervaciju.

Zahtjev za rezervacijom se smatra podnešenim kad Agencija primi potpune podatke o rezervaciji željene usluge koje je poslao Kupac i oni budu utvrđeni kao točni.

Slanjem zahtjeva za rezervaciju ili osobnih podataka u slučajevima kada se zahtjev šaljem putem poruke elektroničke pošte, Kupac prihvaća ovdje navedene uvjete te se time Ugovor smatra zaključenim.

d. Otkazivanje rezervacije

i. Otkazivanje od strane Kupca - plaćanje Pružatelju usluge

Kupac je ovlašten već ranije poslanu i/ili potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku otkazati.

Ukoliko Kupac otkaže rezervaciju za uslugu koju plaća na licu mjesta - fizičkoj lokaciji Pružatelja usluge, a prije roka istaknutog u uvjetima povrata novca, zadržava iznos koji je određen za platiti, odnosno vraća mu se iznos uplaćenog predujma ukoliko je uplata istog bila dogovorena s Pružateljem usluge.

Ukoliko Kupac otkaže rezervaciju za uslugu koju plaća na licu mjesta - fizičkoj lokaciji pružatelja usluge, a nakon roka istaknutog u uvjetima povrata novca, povrat predujma, ukoliko je uplaćen, Kupac definira direktno s Pružateljem usluge.

 • Uvjetima otkazivanja i povrata novca koje postavlja Pružatelj usluge mogu biti kako slijedi:
 • • Povrat plaćenog predujma za otkazivanje napravljeno do 72 sata prije početka izvršavanja usluge
 • • Povrat plaćenog predujma za otkazivanje napravljeno do 48 sati prije početka izvršavanja usluge
 • • Povrat plaćenog predujma za otkazivanje napravljeno do 24 sata prije početka izvršavanja usluge
 • • Povrat plaćenog predujma za otkazivanje napravljeno do 7 dana prije početka izvršavanja usluge
 • • Nema povrata predujma

Shodno tome, povrat plaćenog predujma iznosa ovisi o postavljenom i ispunjenom uvjetu otkazivanja za konkretnu uslugu te o dogovoru između Kupca i Pružatelja usluge.

Kupac rezervaciju može otkazati direktno pružatelju usluge pozivom na broj telefona te pozivom Authlandu (+385 91 982 3880) ili emailom Authlandu ( support@authland.com).

U slučaju da gost otkaže rezervaciju direktno Pružatelju, isti je dužan obavijestiti Agenciju kao Posrednika kako bi definirali sljedeće korake.

ii. Otkazivanje od strane Kupca - online plaćanje

Kupac je ovlašten već ranije poslanu i/ili potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku otkazati.

 • Međutim, povrat plaćenog iznosa nakon otkazivanja ovisi o uvjetima otkazivanja koje postavlja Pružatelj usluge, a koji mogu biti kako slijedi:
 • • Povrat plaćenog iznosa za otkazivanje napravljeno do 72 sata prije početka izvršavanja usluge
 • • Povrat plaćenog iznosa za otkazivanje napravljeno do 48 sata prije početka izvršavanja usluge
 • • Povrat plaćenog iznosa za otkazivanje napravljeno do 24 sata prije početka izvršavanja usluge
 • • Povrat plaćenog iznosa za otkazivanje napravljeno do 7 dana prije početka izvršavanja usluge
 • • Nema povrata novca

Shodno tome, povrat plaćenog iznosa ovisi o postavljenom uvjetu otkazivanja za konkretnu uslugu i o tome udovoljava li vrijeme otkazivanja od strane Kupca tom uvjetu.

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, iznos novca se vraća Kupcu umanjen za 10% osnovne cijene, što predstavlja manipulativni trošak.

iii. Otkazivanje od strane Pružatelja usluge

Pružatelj usluge, uključivo i Agencija, ovlašten je već ranije potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku otkazati najkasnije do 24 h prije početka usluge, a isključivo zbog opravdanog razloga, koji jesu: viša sila (prirodne katastrofe itd.), smrt/teška ozljeda na strani Kupca ili djelatnika Pružatelja usluge, događaj koji je kumulativno iznenadan, nepredviđen, nepredvidiv i neotklonjiv, izvan objektivne odgovornosti Pružatelja usluge za njegov nastanak, uslijed kojeg fizički i objektivno Pružatelj usluge nije u mogućnosti pružiti predmetnu uslugu na koju se odnosi potvrđena rezervacija.

Ranije plaćen iznos novca za otkazanu uslugu bit će u potpunosti vraćen na račun Kupca.

e. Izmjene rezervacije

i. Izmjene od strane Kupca - plaćanje Pružatelju usluge

Kupac je ovlašten već ranije potvrđenu ili poslanu rezervaciju izmijeniti (u smislu broja ljudi, termina ili sl.), najkasnije do 48 sati prije početka usluge. To može učiniti telefonski na broj +385 91 982 3880 ili emailom na support@authland.com.

Pritom je Kupac dužan predložiti alternativni termin/datum i/ili broj prisutnih osoba i/ili sadržaj usluge.

Pružatelj usluge može po slobodnoj volji pristati na predloženu izmjenu ili istu odbiti.

Ukoliko Pružatelj usluge pristane, Authland će Kupca o tome obavijestiti.

Ukoliko Pružatelj usluge ne pristane, Kupac može prihvatiti uslugu u obliku kakvom je bila prije zatražene izmjene ili uslugu otkazati.

Ukoliko Kupac otkaže uslugu, primjenjuju se postavljeni uvjeti otkazivanja - potencijalno Pružatelj usluge može zadržati uplaćeni predujam ukoliko je otkazivanje izvršeno nakon roka postavljenog u uvjetima.

U slučaju da Kupac izmijeni rezervaciju direktno kod Pružatelja usluge, isti je dužan obavijestiti Authland kao posrednika.

ii. Izmjene od strane Kupca - online plaćanje

Kupac je ovlašten već ranije potvrđenu ili poslanu rezervaciju izmijeniti (u smislu broja ljudi, termina ili sl.), najkasnije do 48 sati prije početka usluge.

Sve izmjene od strane Kupca koje za posljedicu imaju smanjenje cijene usluge (smanjenje broja osoba, alternativna ponuda ili sl.), moraju biti izvršene kroz korisničko sučelje (ukoliko Kupac ima registrirani profil na internetskoj stranici Agencije na authland.com), kroz obrazac Pomoć koji je dostupan na internetskoj stranici, putem telefona na broj mobitela Agencije +385 91 982 3880 ili slanjem elektroničke pošte na adresu support@authland.com.

Pritom je Kupac dužan predložiti alternativni termin i/ili broj prisutnih osoba i/ili sadržaj usluge.

Izmjenu od strane Kupca, Agencija komunicira Pružatelju usluge porukom elektroničke pošte ili telefonski. Pružatelj usluge može pristati na izmjenu ili istu odbiti. Ukoliko Pružatelj usluge pristane (na npr. alternativni broj ljudi ili termin) Agencija će o tome obavijestiti Kupca usluge čime su obje strane obaviještene o promjeni.

Ukoliko Pružatelj usluge ne pristane na izmjenu od strane Kupca, Kupac može prihvatiti uslugu u obliku kakvom je bila prije zatražene izmjene ili ju otkazati. Ukoliko otkaže uslugu, primjenjuju se gore uvjeti otkazivanja i povrata novca navedeni u sekciji Otkazivanje od strane kupca, a koji ovise o samom Pružatelju usluge i o konkretnoj usluzi.

Ako je riječ o usluzi na zahtjev, Agencija, u slučaju da Kupac ispunjava uvjet izmjene, Kupcu odgovara direktno o mogućnosti izmjene, telefonskim putem ili porukom elektroničke pošte.

Kupcu se razlika u cijeni isplaćuje u roku od 48 sati nakon završetka usluge. Pritom se navedena razlika obračunava samo na osnovnu cijenu usluge, dok cjelokupni iznos troška usluge, ukoliko postoji, ostaje na računu Agencije i ne vraća se kupcu.

Sve izmjene od strane Kupce koje za posljedicu imaju povećanje cijene usluge, iz bilo kojeg razloga, Kupac se obvezuje komunicirati direktno Pružatelju usluge putem telefona ili dolaskom na lokaciju održavanja te sve pripadajuće i povezane račune primati od Pružatelja.

iii. Izmjene od strane Pružatelja usluge

Pružatelj usluge ovlašten je već ranije potvrđenu rezervaciju izmijeniti (u terminu, mjestu i sadržaju) u slučajevima: više sile (prirodne katastrofe itd), nepovoljnih vremenskih uvjeta (samo za one usluge koje se evidentno izvršavaju u vanjskom prostoru koji je pod utjecajem atmosferskih prilika), smrti/teške ozljede na strani Kupca ili djelatnika Pružatelja usluge, događaja koji je kumulativno iznenadan, nepredviđen, nepredvidiv i neotklonjiv, izvan objektivne odgovornosti Pružatelja usluge za njegov nastanak, uslijed kojeg fizički i objektivno Pružatelj usluge nije u mogućnosti pružiti predmetnu uslugu u onom mjestu i/ili terminu i/ili sadržaju na koji se odnosi potvrđena rezervacija, najkasnije do 24 h prije početka usluge.

Pritom je Pružatelj usluge dužan predložiti alternativni termin i/ili mjesto i/ili sadržaj usluge, a ukoliko nudi drugi tip usluge kao izmjenu, ona mora biti iste ili slične vrijednosti kao prethodno odabrana usluga Kupca i ne može utjecati na ranije plaćeni iznos cijene usluge od strane Kupca.

U svim ostalim slučajevima, Pružatelj usluge nije ovlašten na izmjenu, no ukoliko u takvim slučajevima Pružatelj inzistira na izmjeni jer ne može izvršiti potvrđenu rezervaciju u potvrđenom opsegu Agencija može kontaktirati Kupca radi pristanka, no ukoliko Kupac ne pristane na izmjenu isto se smatra neopravdanim otkazom te je Pružatelj usluge obvezan Agenciji platiti ugovornu novčanu kaznu.

Izmjenu od strane Pružatelja usluge, Agencija komunicira Kupcu porukom elektroničke pošte ili telefonski. Kupac može pristati na izmjenu ili istu odbiti. Ukoliko Kupac pristane (na npr. alternativni termin ili datum) Agencija će o tome obavijestiti Pružatelja usluge čime su obje strane obaviještene o promjeni.

Ukoliko Kupac ne pristane na izmjenu od strane Pružatelja usluge ili Agencije, tj. želi otkazati rezervaciju, vraća mu se novac uplaćen online plaćanjem ili predujmom u potpunosti.

Ako je riječ o usluzi na zahtjev, Agencija je ovlaštena već ranije potvrđenu rezervaciju izmijeniti isključivo u gore navedenim slučajevima te pritom direktno Kupcu predložiti alternativni termin i/ili mjesto i/ili sadržaj usluge, a u istoj ili sličnoj vrijednosti kao prethodno odabrana usluga Kupca. U svim ostalim slučajevima, Agencija uslugu može izmijeniti jedino ako Kupac pristane na izmjenu. Ukoliko Kupac ne pristane na izmjenu to se smatra neopravdanim otkazom i Kupcu se vraća novac uplaćen online plaćanjem ili predujmom u potpunosti.

e. Ostale odredbe rezervacije

Kupac mora prisustvovati Usluzi Pružatelja usluge na dan i vrijeme navedeno u obrascu za narudžbu i kuponu, osim ako na kuponu nije navedena mogućnost izmjene i/ili ako nije u međuvremenu drugačije dogovorio s Pružateljem usluge, posredstvom ili bez posredstva Agencije. Neće biti izvršena naknada za propuštanje pravovremenog dolaska ukoliko Pružatelj usluge istu izvrši bez prisustva Kupca koji je propustio doći na vrijeme.

Ako Kupac želi otkazati rezervaciju, treba imati na umu da će mu biti moguće naplatiti otkaz u skladu s primjenjivom politikom otkazivanja rezervacije koju je postavio Pružatelj usluge. Preporučujemo da pažljivo pročitate pravila o otkazivanju Pružatelja usluge prije nego što izvršite rezervaciju.

6. Načini plaćanja

Nudimo Vam mogućnost plaćanja na licu mjesta Pružatelju usluge, kao i plaćanje putem bankovnog transfera predračunom.

a. Usluge na platformi Authland

Usluge je moguće platiti na licu mjesta - gotovinom ili karticom (ukoliko Pružatelj usluge posjeduje POS aparat za kartičnu naplatu).

Iznimno, ako nas Kupac kontaktira na experiences@authland.com , ovisno o raspoloživom vremenskom periodu, Agencija može omogućiti da se iskustvo plati bankovnom doznakom izdavanjem računa s podacima o plaćanju.

b. Ture i aktivnosti na zahtjev

Za ture i aktivnosti na zahtjev, koje mogu uključivati posebne i prilagođene usluge, za manje ili veće grupe, 30% predujma od ukupne cijene potrebno je uplatiti odmah po rezervaciji. Plaćanje punog iznosa mora biti izvršeno najkasnije dva dana prije početka usluge putem bankovnog transfera.

Za rezervacije koje se izvršavaju manje od dva dana prije početka usluge, uplaćen mora biti cjelokupni iznos direktno na račun Agencije.

Podaci o bankovnom računu bit će poslani Kupcu od strane Agencije elektroničkom poštom nakon registracije Kupca osobnim podacima zatraženim od strane Agencije i prihvaćanjem ovdje navedenih Uvjeta. Po primitku uplate, Agencija će poslati potvrdu putem elektroničke pošte, uključujući i sve detalje koji se tiču ture ili aktivnosti.

Za sve međunarodne bankovne transfera molimo da se prate naše upute, što znači da sve povezane troškove banke snosi Kupac.

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti - HRK.

7. Cijena

Specifikacije i informacije o uslugama i ponudama Pružatelja usluga Kupac može pronaći na stranici svake pojedine usluge na adresi authland.com , i to u sekciji “Ponuda i cijene”. U istoj sekciji Korisnik može provjeriti i osnovnu cijenu svake pojedine ponude koju sadrži usluga. Za izračun ukupne cijene potrebno je u obrascu s desne strane stranice odabrati datum i termin usluge te broj ljudi.

Ukoliko je riječ o online plaćanju, u cijenu usluge uračunat je i trošak procesuiranja transakcije, koji predstavlja 3-5% od osnovne cijene. Iznos tog troška služi za održavanje platforme i pokrivanje troškova procesuiranja novčane transakcije prilikom kupnje usluga. Molimo Vas da prije slanja zahtjeva utvrdite da su sve informacije o cijeni i pripadajući izračuni na stranici točni.

Slanjem zahtjeva za rezervaciju potvrđujete da ste u potpunosti pročitali i shvatili sve informacije navedene u sekciji “Ponuda i cijene”, kao i obrascu za odabir datuma, termina i broja ljudi.

Navedena cijena odnosi se samo na usluge i ponude opisane na stranici usluge i specifično u sekciji “Ponuda i cijene”. Za sve dodatne usluge dogovorene s Pružateljem usluge prije održavanja usluge ili prilikom dolaska na lokaciju održavanja usluge, a koje se plaćaju na licu mjesta od strane Kupca, Kupac mogući prigovor podnosi izravno Pružatelju usluge.

Pružatelj usluge je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije za pojedinu ponudu iz asortimana Usluga koje oglašava na platformi Authland.

Kad je riječ o uslugama na zahtjev, cijenu Kupcu komunicira direktno Agencija, nastavno na ispunjeni zahtjev i registraciju osobnih podataka.

Cijene usluga je maloprodajna i uključuje sva porezna i druga davanja te je iskazana u valuti HRK. Svi dodatni troškovi jasno su komunicirani.

Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta.

8. Odgovornost

Agencija ne odgovara za propuste Pružatelja usluga u smislu bilo kakve štete ili nezakonitog rada Pružatelja usluge.

Za sve aranžmane gdje Agencija nije glavni organizator putovanja (koji će aranžmani biti posebno označeni) primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora takvog putovanja te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora.

U slučaju kada je Agencija glavni organizator paket-aranžmana, Kupac ima pravo prigovora Agenciji zbog neispunjene ugovorene usluge, nastale štete ili nezakonitog rada Agencije. Kupac je dužan uložiti pismeni prigovor Agenciji u roku od 15 dana od dana završetka konzumacije usluge. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 15 dana neće se uzeti u razmatranje.

Naglašavamo da je obaveza Kupca da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku ture ili aktivnosti te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) i od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor i da uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu mjesta.

Svaki Kupac prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom na kućnu adresu podnositelja prigovora).

Agencija će rješavati samo one prigovore za koje Kupac dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, Kupac ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos cijene usluge.

Dok Agencija ne odluči u pisanom obliku i za to predviđenom roku o prigovoru Kupca, Kupac se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

Agencija ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja prilikom trajanja kupljene usluge. U tom slučaju može sukladno objektivnim mogućnostima osigurati usluge s obzirom na datu situaciju.

Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane Pružatelja usluge na internetskim stranicama Agencije.

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonima, Kupac prihvaća da će isključiti Agenciju iz bilo kakvih troškova, gubitka i/ili odgovornosti koji mogu nastupiti zbog kršenja Uvjeta poslovanja od strane Pružatelja usluga koji nisu Agencija, ili zbog neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza od strane takvih Pružatelja usluga.

Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu. Izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu potrebno je prijaviti vodiču, ukoliko postoji, ili nadležnoj policijskoj postaji.

Prilikom potvrde rezervacije putem elektroničke pošta, ista može sadržavati i poveznicu na internetske stranice pružatelja usluge transfera. Agencija pritom ne odgovara za kvalitetu usluge pružene od strane istog.

9. Sporovi i prigovori

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu SIDEWAYS d.o.o., Ulica Grge Novaka 13, 23000 Zadar, elektroničkom poštom na team@authland.com ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi SIDEWAYS d.o.o., Ulica Grge Novaka 13, 23000 Zadar.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom procesa rezervacije i kupnje Kupac može kontaktirati Agenciju kroz obrazac Pomoć koji je dostupan na internetskoj stranici, putem telefona na broj mobitela Agencije +385 91 982 3880 ili slanjem poruke elektroničke pošte na adresu team@authland.com.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zadru, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.

Platforma za ORS

U skladu s uredbom Europske unije, svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje potrošačkog spora za proizvode i usluge kupljene putem interneta, kupci mogu predati online. Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 9.1.2016.

U skladu s člankom 14. stavkom 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Elektronska poveznica: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

10. Zaštita osobnih podataka

Kupac osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Kupca potrebni su, između ostalog, u procesu rezervacije i realizacije usluga te će se koristiti primarno za daljnju komunikaciju u svrhu realizacije usluga koje je Kupac ugovorio s Agencijom.

Agencija se obvezuje da će poštivati privatnost Kupaca te da su osobni podaci Kupaca brižno čuvani u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), kao i da su dostupni samo djelatnicima kojima su potrebni za izvršenje ugovorenih obveza.

Jedina iznimka u smislu dijeljenja vaših osobnih podataka jest dijeljenje podataka s Pružateljima usluga kao nužnom aktivnošću za realizaciju usluge

Također, Vaše osobne podatke dužni smo podijeliti u slučaju sudskog naloga ili sprječavanja neke kriminalne radnje od strane nadležnog državnog tijela.

Vaše osobne podatke kao što je adresa elektroničke pošte koristit ćemo za slanje promotivnih obavijesti i novosti o proizvodima i uslugama jedino ukoliko se sami prijavite. U svakom trenutku možete otkazati pretplatu na takve i slične obavijesti i novosti, kroz korisničko sučelje na platformi Authland ili putem elektroničke pošte.

11. Korištenje medijskih sadržaja

Sve fotografije i slike objavljene na adresi authland.com vlasništvo su tvrtke Sideways d.o.o., ugovornih partnera koji predstavljaju pružatelje usluga te sljedećih osoba i subjekata:

 • 1. Antonio Pejić
 • 2. Inja Pavlić (unsplash.com)
 • 3. Ante Hamersmit (unsplash.com)
 • 4. Nejc Bevk (unsplash.com)
 • 5. David Boca (unsplash.com)
 • 6. paulinas (pixabay.com)
 • 7. Sebastian Mey (pixabay.com)
 • 8. Tomislav Čizmadija (pixabay.com)
 • 9. Josef Gadermeier (pixabay.com)
 • 10. Filip Filipović (pixabay.com)
 • 11. Bru-nO (pixabay.com)
 • 12. Matthias Kroiß (pixabay.com)
 • 13. Cydonia (pixabay.com)
 • 14. Lucian Petronel Potlog (pexels.com)
 • 15. Turistička zajednica grada Kutine
 • 16. Turistička zajednica grada Koprivnice
 • 17. Turistička zajednica grada Delnica
 • 18. Turistička zajednica grada Varaždina

Nije dozvoljeno neovlašteno, bez ranijeg pristanka autora i vlasnika, korištenje, kopiranje i distribucija istih. Molimo da nam upite za korištenje šaljete na team@authland.com .